ShËrbimet Tona

Home - Shërbimet 

Blerje Pasurie tË Paluajtshme

 

1% deri 2% të Vlerës

Asistencë në gjetjen e Pronës së duhur që I përshtatet më së miri Kërkesave dhe kritereve të klientit.  Asistencë në përpilimin e kontrates dhe në ndjekjen e procedurave për regjistrimin e Pronës në ZVRPP.

 

Shitje Pasurie tË Paluajtshme

 

3% e Vlerës së Shitjes

Shërbimi më cilësor në treg mbi procedurat e shitjes dhe blerjes së pronës tuaj; asistence juridike, përllogaritje dhe sqarim i detyrimeve që duhet të paguani për procesin e shitjes si: Tatim Fitimi, Kontrata Noteriale, Bllokimi apo Lirimi i prones në ZVRPP etj.

 

QiradhËnie

 

1 Qira deri 15% të Qirasë vjetore

Asistencë profesionale jo vetëm në gjetjen e klientëve (qiramarresve) por edhe përzgjedhjen e tyre, ndihmë dhe asistencë për arredimin e shtëpisë sipas trendeve të klientëve të mirë për mundësine e përfitimit të një qiraje më të mirë.

 

Qiramarrje

 

1/2 Qira - 1 Qira

Asistencë në gjetjen e një prone cilësore sipas specifikimeve dhe kërkesave tuaja duke arritur në një çmim të pranueshëm dhe kënaqshëm për ju. Asistencë më shërbimet e nevojshme: OSHEE,  UKT, Internet, Telefoni, Administratoret etj.

 

VlerËsim Prone

 

50 Euro deri 500 Euro

Ekspertiza jonë në tregun e pasurive të paluajtshme prej shumë vitesh tashmë,  transaksionet e kryera nga zyrat dhe agjentët tanë, informacioni ynë shumë I detajuar mbi transaksionet e kryera na bën në të jemi një pikë referimi për Vlerësimet jo vetëm nga individë por sidomos nga Institucionet Financiare vendase dhe Ndërkombëtare, nga kompanitë vendase dhe të huaja që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme, ne ndërtimtari, investime etj.

 

AsistencË Kredie

 

Buzëqeshje :)

Marrëveshjet e bashkëpunimit me sistemin bankar, kontaktet dhe bashkëpunimet që kemi me ta për asetet e tyre dhe për kërkesat e tyre për shërbimet tona na bën në të kemi mundësinë të ofrojmë asistencen dhe ekspertizën më të mirë për të përshpejtuar procesin dhe për të arritur rezultatin më të pranueshëm duke ju ndihmuar edhe ne negocimin e kontratave me sistemin bankar. Kontaktet tona të vazhdueshme me ta na bën të kemi ekspertizën e duhur për t'ju orientuar ju se cila bankë ka kushtet më të mira në një periudhë të caktuar dhe për një produkt të caktuar.